Yoga Traditions

Pranayama Andningsövningar

Posted on 2019-04-10

Pranayama andningsövning för kropp, sinne och energi


Ordet "pranayama" är en sanskritsammansättning bestående av "prana" som betyder ”andning, livskraft” och ”ayama", ”kontroll" eller" ayāma”, "förlänga, dra ut” (språkvetare diskuterar fortfarande sammansättningens andra led). Pranayama översätts alltså som antingen "andningskontroll" eller "förlängning av livskraft". Båda betydelserna finner man i tekniken för denna sorts yoga, som är ett sätt att balansera livskraft och energi genom andning. De tidigaste omnämnandena av Pranayama hittar man i Baghavad Gita (skrivet någon gång mellan 500 och 200 f. Kr.).

För mer ingående beskrivningar av själva övningen är Patanjalis aforismsamling Yoga Sutra (sammanställd före 400 e. Kr.) och Svami Svatmaramas yogahandbok Hatha Yoga Pradipika (1400-talet e. Kr.) de äldsta hinduiska källorna. I Yoga Sutra beskrivs Pranayama som den fjärde grenen av Patanjalis åttafaldiga väg mot upplysning. I Hatha Yoga Pradipika definieras och beskrivs olika tekniker för Pranayama. Denna senare källa är den som haft störst inflytande på andningsövningar inom modern yoga.


Andningsövningar för kropp, sinne och energi

Ujjayi pranayama, Bhramari, Kaphalabati Pranayama - Eldandning eller Skull shining breath, Anuloma Viloma - Nadi shodana, Chandra Bhedana, Sitali, den lugnande andningen, Brahma mudra, Jivha bandha, Uddiyana bandha, Simha Mudra - Lejonet, Agni Sara

De flesta av dagens yogakurser använder Pranayama som en del av sina övningar. Även om många använder dem som enbart ett tillägg till deras vanliga positioner, och väldigt få av dem, bör man förstå komplexiteten hos dem. Modern yoga är mycket mer inriktad på kroppsliga positioner, men i äldre yoga i Indien var prāṇāyāma det viktigaste. Hatha yoga använder ibland kroppen som ett redskap för omvandling av energi och psyke i yogapositioner, men det mest effektiva sättet att göra detta på är genom andningen och pranayamateknikerna.

Vissa äldre texter använder pranayamaandning som förberedelse inför djupmeditation medan andra ser den som ett sätt att på egen hand uppnå full frihet. Det finns flera olika typer av yoga. Inledningsvis utövar vi pranayama mer för att lugna ner oss och få friska och balanserade nerver. Vi måste bygga en stark grund innan vi kan arbeta med mer stimulerande pranayamas och påbörja omvandlingen av energier.

Yogateket erbjuder Pranayama som en enskild övning som du kan gå in i djupt. Det är också en del av vår Meditation, Hot 26, Ashtanga Vinyasa, Hatha yoga och Vinyasaflödes-lektioner (ibland i savasana).


Pranayamayoga för hälsan

Pranayama bör tas allvarligt, vi arbetar med våra nervsystem som i sin tur påverkar nästan varje annat system i kroppen. I dagens extremt stressiga, snabba tillvaro är pranayama, om den utförs rätt, ett bra sätt att möta de effekter som stressen har på oss. Den här yogan är bra för orken, matsmältningen, cellerna, humöret, koncentrationsförmågan, avslappningsförmågan, pulsen, andningen och mycket mer.


För helhetshälsan är detta det bästa du kan göra. Men än mer viktigt är att den med tålamod och engangemang, genom övningen får en djupare förståelse av verkligheten. Studier har visat påtaglig inverkan på det parasympatiska nervsystemet hos vuxna som utövat yogaandning som ett alternativ till näsandning.


Hur börjar jag med Pranayamayoga?

Här hittar du enkla och lättförståeliga lektioner i pranayamaandning såväl som mer djupgående med mer avancerade andningstekniker. Vi rekommenderar att du börjar med nivå 1-programmet. När helst du känner dig osäker på en andningsteknik kan du titta på en av handledningarna där vi utförligt förklarar hur man utövar andningstekniken.


Previous Yoga Nidra - Yogasömn för djupavslappning
Next Yogans filosofi - Patanjalis Yoga Sutras

Comment / read all comments

Created