Yoga Traditions

Yoga Nidra - Yogasömn för djupavslappning

Posted on 2019-04-10

Yogasömn för djupavslappning


Yoga Nidra är en gammal lära som grundades i tantriska Nyasa, en meditationsteknik där man flyttar sitt fokus mellan olika delar av kroppen för att skapa medvetenhet om var och en av delarna. Den övning som utövas idag utvecklades på 1960-talet av Satyananda Saraswati. Det är en kraftfull övning som leder till djup kroppslig, mental och känslomässig avslappning.

Yoga Nidra kan liknas vid meditation, men är snarare en sorts medveten sömn. Den kallas också yogasömn. “Nidra” betyder på sanskrit ”vila”, och målet med den här övningen är att kroppen ska sova medan sinnet hålls medvetet. Likheten mellan Nyasa och yoga Nidra är att man skiftar fokus mellan olika delar av kroppen för att skapa en cirkel av energi.

Yoga Nidra utförs liggande på rygg (ibland i savasana). Det enda du behöver göra att är blunda och följa yogainstruktörens röst som guidar ditt medvetande genom olika delar av kroppen. Du uppmärksammar omgivningen, dina kroppsdelar och din andning medan du går in i yogasömnen.

Om ditt sinne avlägsnar sig från övningen hämtar du tillbaka det till instruktörens röst och din andning. 20-30 minuter Yoga Nidra online är likvärdigt med 2-4 timmars sömn, men det är inte tänkt som en ersättning för nattsömn. Det är snarare ett sätt att få dig piggare när du fått för lite sömn. Det är också ett bra sätt att få bort spänning och stress. Därmed är det ett utmärkt sätt att avsluta dagen innan du går och lägger dig, så att du kan rensa bort dagens alla intryck och sedan bara somna när du väl ligger under täcket.

Yogateket är en online yoga studio från Uppsala. Prova 14 dagar gratis och få fri tillgång till hela vårt bibliotek av yogaklasser, program och utmaningar. Vill du ta klass i person besöker du Hot Yoga Uppsala


Previous Ashtanga Yoga Online
Next Pranayama Andningsövningar

Comment / read all comments

Created