pinterest

Yoga Sanskrit Ordlista

Har du glömt någon betydelse? Hit kan du gå om du har missat någon benämning på sanskrit. Lär dig mer om begreppet yoga. Vad är ashtanga yoga? Vilka är de fem yamas? Du hittar svaren här. Några av orden har länkar så du kan läsa mer om dem. Om du saknar något eller vill veta mer...
Posted on

Upavistha Konasana - Sittande vidvinkelsposition

Namnet Upavistha Konasana kommer ursprungligen från sanskrit där ”Upavistha” betyder ”sittande”. ”Kona” är ”vinklad” och ”asana” betyder ”ställning”. Det fina med yoga är att enkla positioner helar och stärker. Upavstha konasana är en sådan position, den ser enkel...
Posted on

Urdhva Dhanurasana - Hel brygga

Urdhva Dhanurasana är sanskrit och betyder, när man delar upp det, ”uppåtvänd bågposition”. Positionen får ryggraden att böjas bakåt som en båge, eller som i brygga, därav namnet uppåtvänd båge, eller hjulposition. Positionen innebär många hälsofördelar, som stimulans för...
Posted on

Sasangasana - Kaninen

Sasangasana är en nybörjarposition för yoga som fått sitt namn av likheten med ryggen hos en kanin. Kallas också Haren, Shasangasana, Shashankasana eller Kaninen, På sanskrit heter den Sasanga (som betyder ”kanin”) och asana (som betyder ”hållning”). Har du burit omkring...
Posted on

Camatkarasana - Den vilda posen

Camatkarasana - Den vilda posen Uttalas: cah-maht-kah-RAHS-anna och betyder på sanskrit ”det hänryckta hjärtats öppnande”. Den vilda posen är troligtvis en av de vackraste yogapositionerna som finns, men låt dig inte luras, det krävs både styrka och smidighet för att kunna utföra...
Posted on