Yoga Traditions

Vinyasa flow yoga online

Posted on 2019-04-10


Medveten andning i flödande positioner


Vinyasaflow eller Vinyasayoga är mer en beskrivning av hur du rent allmänt utför yoga än enskilda yogaövningar i sig. Exempel på yogainriktningar som ingår i Vinyasa är Ashtanga Vinyasa, Jivamukti och Baptistyoga. Grundläggande för Vinyasa är traditionella Hatha Yoga-positioner (asanas), men som framgår av namnen finns det skillnader mellan dem.

Ordet “vinyasa” kommer från Sanskrit och betyder ungefär ”att medvetet placera, på ett särskilt sätt”. Den gemensamma nämnaren för olika delar av Vinyasayoga är att man medvetet rör sig inte enbart inom positionerna utan också mellan olika positioner, och kombinerar andning och rörelse i ett flöde. Positionerna ingår i en sekvens och följer på varandra, en efter en, och du andas medvetet in och ut vid särskilda rörelser eller under hela positioner. På det här sättet sammanlänkas andning och positioner i ett och samma dynamiska flöde.

Det som skiljer Vinyasa från andra inriktningar, som exempelvis Ashtanga Vinyasa, är att positionerna och ordningen de görs i är upp till instruktören. Det enda kravet är att gruppen måste bli ett flöde i Hathayogans positioner som är i harmoni med andningen. Vinyasaflödet passar alltså utmärkt för de som vill utöva en rörlig yoga med stor variation. Det finns dock vissa flöden som vanligen ingår i en Vinyasalektion. En av dem är ”vinyasa” som är sekvensen chaturanga dandasana - uppåtgående hund (urdvha mukha svanasana) eller kobran (bhujangasana) - nedåtgående hund (adho mukha svanasana).

Den andra är solhälsningen, som finns i en del variationer men vanligtvis innefattar bergspositionen (tadasana) - uppåtriktad hälsning - (urdvha hastasana) - stående framåtfällning (uttanasana) - halv stående framåtfällning (ardha uttanasana) - vinyasa (enligt det beskrivna ovan) - halv stående framåtfällning - stående framåtfällning - uppåtriktad hälsning - bergspositionen. På Yogatekets onlinekurs utformar instruktörerna sina Vinyasasflödes-lektioner enligt eget tycke, vilket innebär att lektionerna skiljer sig åt. Med andra ord: det finns ett Vinyasaflöde för varje tillfälle och känslostämning.

Yogateket är en online yoga studio från Uppsala. Prova 14 dagar gratis och få fri tillgång till hela vårt bibliotek av yogaklasser, program och utmaningar. Vill du ta klass i person besöker du Hot Yoga Uppsala


Previous Restorative Yoga
Next Hatha Yoga Online

Comment / read all comments

Created