Yoga Traditions

Hatha Yoga Online

Posted on 2019-04-10


Grundläggande yoga för nybörjare och erfarna utövare


Den mest populära typen av yoga i västvärlden idag härstammar från Hathayoga, vilken innefattar (men inte begränsas till) bigramyoga, Iyengar, Jivamukti och Ashtanga Vinyasa. ”Hatha” betyder ”kraft” på sanskrit och kallar yoga ett system av kroppsliga tekniker. Hatha Yoga nämns tidigt i både hinduiska och buddistiska sammanhang, den allra tidigaste dokumentationen av ”Hatha Yoga” har man funnit i en buddistisk tantrisk skrift från 700-talets början. Enligt legenden utvecklades Hatha Yoga dock av buddhisten/hinduisten guru Matsyendranath (ca. tidigt 900-tal) som lyssnade på Shivas beskrivning av yogaprinciper och utifrån detta grundade Hathayoga.

Även om Hatha Yoga är en mycket gammal övning, så är den skrift som haft störst betydelse för Hathayoga från medeltiden: Svami Svatmaramas Hatha Yoga Pradipika från 1400-talet. Bland mycket annat består hans skrift av beskrivningar av positioner (asanas), andningsövningar (pranayamas), kraftcentra (chakra) och meditation. Under tiden för Indiens självständighet från Storbritannien på 1920- och 30-talen växte intresset enormt för Hathayogan. Hathayoga blev under en period så populär att den sågs som en symbol för nationell enighet, indiska traditioner och frihet i motsats till allt det påtvingade ”brittiska”.

Med Hathayogans ökade popularitet under 1920- och 30-talen utvecklades den under den här perioden stort. Några av de mest inflytelserika personer som återupplivade och omdanade Hathayoga var Tirumalai Krishnamacharya, Paramhansa Yogananda och Bishnu Ghosh. Gemensamt för dem var att de mer fokuserade på asanaövningar än vad det tidigare gjort, och de arbetade också fram en optimal sekvens för asanas. De lärde dock alla tre först och främst ut Hathayogans 84 klassiska asanas. Dessa 84 klassiska asanas är också de vi fokuserar på i den Hathayoga vi erbjuder på Yogateket. På våra online yogakurser kombinerar vi medveten andning med statiska positioner, och ger på så sätt en stark grund att stå på för dina yogaövningar. Efter ett tag kan du kanske till och med ägna dig åt meditation och avslappning när du är inne i positionerna.

Previous Vinyasa flow yoga online
Next Meditation

Comment / read all comments

Created