Yoga Traditions

Restorative Yoga

Posted on 2019-04-10


Stärkande för sinne och kropp genom djupavslappning (med stöd)


Restorative yoga utvecklades på 1970-talet av Judith Hanson Lasater. Hon var elev till B.K.S. Iyengar (1918-2014), ansedd som en av världens främsta yogainstruktörer. Lasater lade märke till att Iyengar använde stöd för att hjälpa yogautövarna att uppnå exakt rätt placering och lätthet i positionerna.

Hon utvecklade användningen av stöd för att hjälpa sina elever att slappna av i positionerna och uppnå tillräckligt djup avslappning för att ha tillräckligt stark inverkan på kropp och sinne.

Djupavslappning stimulerar det parasympatiska nervsystemet, det system som signalerar till kroppen att den är säker och kan fokusera på att stärkas. Det är med hjälp av denna stimulering som stärkande yoga uppnår vad den syftar till, nämligen att stå emot kroppsliga och psykiska reaktioner på vardagens stress. Stärkande yoga hjälper till att dra ner på stressen och den kan också minska stressymptom som huvudvärk, ryggont, ångest och sömnsvårigheter.

För att kunna uppnå djupavslappning och få igång det parasympatiska nervsystemet måste positionerna hållas under en ganska lång stund. Därför lärs det i Stärkande yoga vanligtvis ut ett antal positioner. Var och en av dem hålls i fem minuter och upp till så länge som trettio minuter. Du bör hålla positionen tills du känner dig nöjd med den och uppnår känslan av att smälta samman och bli ett med den. Detta är anledningen till att stöd är en viktig del i Stärkande yoga: det räcker att du känner det bara lite obekvämt, så kommer du inte uppnå känslan av att bli en del av positionen. Därför bör ta den tid du behöver för att komma in i positionen och dessutom använda stöd för att uppnå bekvämlighet. När du känner dig helt och hållet bekväm, kan du koncentrera dig på din andning och vara närvarande i nuet.

Med tanke på dagens stressiga tillvaro kan detta vara svårt. På grund av den mentala anpassning om krävs i restorative yoga anses den ibland till och med som en av de mest avancerade yogaformerna. Men just på grund av den här anpassningen, är Restorative yoga ett bra komplement till mer dynamiska yogaformer och ett sätt att föryngra kroppen och sinnet. Lär dig restorative yoga online.

Fördelar med restorative yoga.

  • Skapar stillhet i kropp och sinne

  • Minskar effektivt stress

  • Ger djupavslappning

  • Stimulerar det parasympatiska nervsystemet och möjliggör återhämtning

  • Ger nytt liv åt kroppens vävnader

  • Övar upp förmågan att vara närvarande i nuet

Lär oss att överlämna oss själva fullständigt


Restorative Yoga Stärkande för sinne och kropp genom djupavslappning prova online yoga gratis under två veckor. 

Previous Yin Yoga på Svenska
Next Vinyasa flow yoga online

Comment / read all comments

Created