Free your breath

Andningsmusklerna är också muskler som vi behöver träna. Under en dygn tar vi ungefär 20 000 andetag. På inandning tar vi in nytt syre och på utandning gör vi oss av med koldioxid. Genom att arbeta medvetet med ditt andetag kan du öka ditt välbefinnande och fokus. 

Free your breath_0 Free your breath_1 Free your breath_2
Sign in to view videos for classes.