Yoga har bäst värde när den praktiseras regelbundet över längre tider. Det belönar vi med att ha lägre pris för års och halvårskort.